Myspace Quotes at WishAFriend.com

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Γενετική προδιάθεση στον καρκίνο του πνεύμονα

Καλησπέρα παίδες!! Είπα να σκασω μύτη και εγώ! Ναι ναι! Άργησα υπερβολικά.. Ελπίζω να με συγχωρέσετε αλλά λίγο η εξεταστική, λίγο τα τριγύρω.. Μόλις διάβασα κάτι πολύ εδιαφέρον και είπα να το μοιραστω με σας. Πρόκειται για κάποιες έρευνες για τον καρκίνο του πνεύμονα, που αποφαίνονται ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση που σε συνδιασμό με χρόνιο κάπνισμα αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης αυτού του καρκίνου.Για διαβάστε!..

"

Οι καπνιστές είναι πολύ περισσότερο πιθανό να εμφανίσουν καρκίνο στον πνεύμονα σε σχέση με τους μη καπνιστές. Ωστόσο, τι γίνεται με το 80% περίπου των καπνιστών που δεν αναπτύσσουν καρκίνο στον πνεύμονα; Είναι απλώς τυχεροί; Τρεις νέες έρευνες υποδεικνύουν ότι η εξήγηση του γεγονότος ότι αποφεύγουν τον καρκίνο βρίσκεται εν μέρει στα γονίδιά τους.

Οι τρεις νέες έρευνες επιστημονικών ομάδων από τις Η.Π.Α και την Ευρώπη, έχουν εντοπίσει για πρώτη φορά συγκεκριμένες γονιδιακές παραλλαγές που φαίνεται ότι καθιστούν ορισμένους καπνιστές και πρώην καπνιστές περισσότερο ευάλωτους στον καρκίνο σε σχέση με άλλους. Οι δυο παραλλαγές-διαφορές σε ένα νουκλεοτίδιο-υπάρχουν σε ποσοστό περίπου 34% του πληθυσμού και εμφανίζονται σε γονίδια της ίδιας περιοχής του χρωμοσώματος 15.

Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούνται ως νικοτινικοί υποδοχείς της ακετυλοχολίνης, πρωτεΐνες της επιφάνειας του κυττάρου που επιλεκτικά συνδέονται με μόρια νικοτίνης.

Όταν η νικοτίνη επικολλάται σε αυτούς τους υποδοχείς, προκαλείται μια σειρά αλλαγών στα κύτταρα. Για παράδειγμα, στους πνεύμονες τα κύτταρα ωθούνται σε γρήγορη, ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, που προάγει την ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων, δημιουργώντας με τη σειρά της φιλόξενο περιβάλλον για τη δημιουργία καρκινικών όγκων.

Οι νέες έρευνες που δημοσιεύονται στα περιοδικά ‘Nature’ και ‘Nature Genetics’ ανακάλυψαν ότι οι καπνιστές που έχουν ένα αντίγραφο κάποιας ποικιλομορφίας είχαν 28% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο στον πνεύμονα, ενώ όσοι είχαν δυο αντίγραφα είχαν αυξημένο κίνδυνο κατά 81%.

Αυτό που ξεχωρίζει τη νέα έρευνα από προηγούμενες έρευνες για τα γονίδια του καρκίνου του πνεύμονα, είναι η προσπάθεια των ερευνητών να διαχωρίσουν την επίδραση γονιδιακών ποικιλομορφιών στον κίνδυνο για καρκίνο από την επίδραση του καπνίσματος.

Μια από τις τρεις έρευνες, με επικεφαλής επιστήμονες του DeCODE Genetics στην Ισλανδία ανακάλυψε ότι οι καπνιστές που είχαν ένα αντίγραφο κάποιας γονιδιακής ποικιλομορφίας κάπνιζαν πιο πολύ από άλλους σε ημερήσια βάση. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες γονιδιακές ποικιλομορφίες μπορεί να αυξήσουν την εξάρτηση από τη νικοτίνη καθιστώντας τους καπνιστές λιγότερο πιθανό να διακόψουν το κάπνισμα και συνεπώς να αυξήσουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν για να εμφανίσουν καρκίνο.

Οι άλλες δυο έρευνες εξέτασαν τον κίνδυνο καρκίνου και τις συνήθειες όσον αφορά το κάπνισμα των καπνιστών και των πρώην καπνιστών, με ή χωρίς καρκίνο, έναντι ομάδας ελέγχου ανθρώπων που δεν κάπνισαν ποτέ.

Ενώ οι ποικιλομορφίες συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο στον πνεύμονα στους καπνιστές, αυτή η γενετική προδιάθεση δεν αποτελεί πεπρωμένο.

Η έρευνα που έγινε στις Η.Π.Α με επικεφαλής τον επιδημιολόγο Christopher Amos, έδειξε ότι άνθρωποι που δεν κάπνισαν ποτέ αλλά είχαν τις γενετικές ποικιλομορφίες δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο στον πνεύμονα, εύρημα που υποδεικνύει ότι η νικοτίνη θα μπορούσε να είναι αναγκαία για να προκαλέσει τη διαδικασία ανάπτυξης του όγκου και ότι καπνιστές με το συγκεκριμένο γενετικό προφίλ βρίσκονται μόνο σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου στον πνεύμονα αν εκθέτουν τους αεραγωγούς τους στη νικοτίνη.

Η έρευνα του Amos περιέλαβε μόνο ένα μικρό αριθμό μη καπνιστών. Η Ευρωπαϊκή έρευνα που περιέλαβε μεγαλύτερο δείγμα ανακάλυψε ελαφρώς υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα σε μη καπνιστές με γενετικές ποικιλομορφίες. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει μερικώς το γενετικό κίνδυνο που οδηγεί σε καρκίνο του πνεύμονα στο 10% των αντρών και στο 20% των γυναικών που εμφανίζουν κάθε χρόνο την ασθένεια παρόλο που δεν έχουν καπνίσει ποτέ.

Τα νέα ευρήματα επιτρέπουν στους ερευνητές να σχηματίσουν καλύτερη εικόνα του τρόπου με τον οποίο το κάπνισμα επηρεάζει τον οργανισμό και του πώς τα ενεργά συστατικά στα τσιγάρα, όπως η νικοτίνη, αλλάζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων του πνεύμονα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιωμένα και εξατομικευμένα προγράμματα διακοπής του καπνίσματος που είναι πετυχημένα μόνο κατά το 25% του χρόνου.

Οποιαδήποτε και αν είναι τα νέα όπλα έναντι της εξάρτησης από το κάπνισμα, οι ερευνητές τονίζουν ότι ήδη γνωρίζουμε τον καλύτερο τρόπο να την προλάβουμε-καταρχήν με το να μην καπνίζουμε. Εκτός από τον κίνδυνο για καρκίνο, το κάπνισμα επίσης αυξάνει τον κίνδυνο για εμφύσημα και καρδιακή νόσο. Επιπλέον, οι καπνιστές χωρίς γενετικές ποικιλομορφίες δεν προστατεύονται καθόλου από την εμφάνιση καρκίνου στον πνεύμονα ή άλλη ασθένεια σχετική με το κάπνισμα.

Τίποτα σε αυτές τις έρευνες δεν θα πρέπει να οδηγήσει τους ανθρώπους να συνεχίσουν το κάπνισμα, σημειώνει ο Edelman, ακόμα και αν έχουν εξετάσει το γενετικό προφίλ τους. Ωστόσο, αν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να αναπτύξουμε καλύτερες παρεμβάσεις όσον αφορά τη διακοπή του καπνίσματος, τότε θα μπορέσουμε να μειώσουμε σημαντικά τα περιστατικά νόσων που συνδέονται με το κάπνισμα, καταλήγει ο ερευνητής.

"

[ πηγή: εδώ ]